ProfiTour ProfiExport

Všechny exporty jsou umístěny na adrese http://export.profitour.sk/ - volba cestovní kanceláře a formátu XML se provádí přidáním parametrů do query stringu.

Pro získání dat konkrétní CK budete potřebovat její číselný identifikátor, tzv id_CK. Své id_CK Vám sdělí příslušná cestovní kancelář.

Konkrétní příklady URL s XML lze získat na adrese: (kde XXX odpovídá id_CK příslušné cestovní kanceláře)
http://export.profitour.sk/?id_CK=XXX

Dostupné parametry pro URL:

?id_CK=XXX - volba dat pro konkrétní cestovní kancelář (kde XXX je číselný identifikátor).

&Format= - volba formátu XML. K dispozici jsou hodnoty:
&Format=ProfiTour - doporučný formát XML.
&Format=ProfiTourAktivni - formát určený pro prěhled aktivních termínů a typů ubytování.
&Format=Nepouzivat - formát určený výhradně pro společnost Invia, vytvořený podle jejich požadavků. Důrazně tento formát nedoporučujeme používat kvůli jeho nevhodné struktuře a chybějícím informacím.

&BezTerminu=True - nepovinný parametr umožňující vynechat informace o termínech a cenách. XML bude obsahovat pouze popisy a obrázky - menší XML vhodné pro jednorázový import dat.
&BezPopisu=True - nepovinný parametr umožňující vynechat popis a obrázky - menší XML vhodné pro průběžnou synchronizaci (doporučeno stahovat 1x denně).
&JenLM=True - nepovinný parametr umožňující vypsat pouze termíny s příznakem LM - menší XML vhodné pro hodinovou synchronizaci LM nabídek. Doporučujeme používat spolu s parametrem &BezPopisu=True pro získání co nejmenšího souboru.
&id_Zajezd=XXX - nepovinný parametr umožňující vypsat data pouze pro konkrétní zájezd (kde XXX je ID zájezdu).
&id_Katalog=XXX - nepovinný parametr umožňující vypsat data pouze pro konkrétní katalog (kde XXX je ID katalogu).
&Zip=Normalni - nepovinný parametr umožňující stáhnout XML v ZIP.
&Zip=Rozdelit - nepovinný parametr umožňující stáhnout XML v ZIP rozdělené po zájezdech.

Novinky a změny

• 28.9.2016
U zájezdu jsou nově seznamy svozových míst. U termínu poté atribut id_Svoz identifikující seznam svozových míst podle zájezdu. • 1.2.2014
Atribut Cena (dříve CenaLM) obsahuje vždy aktuální cenu.
Atribut CenaKatalog (dříve Cena) obsahuje katalogou cenu a je obsažen ve výstupu pouze pokud se liší od aktuální ceny.
Nepovinný atribut CenaLM byl odebrán.

• 19.7.2013
Přidána možnost ZIPování výstupů, rozdělení XML po zájezdech v ZIPu, filtrování podle katalogů. Nově lze exportovat seznam zájezdů bez popisů a bez termínů pro získání jejich ID.
Byl přidán formát ProfiTourAktivni, pomocí kterého lze rychle zjistit aktuální stav dostupnosti termínů a typů ubytování. Toto XML se aktualizuje každých 15 minut.

• 8.4.2011
Spuštění provozu

Popis formátu ProfiTour

Vyprodané kapacity
Vyprodané termíny, nebo vyprodané typy ubytování v rámci termínu nebudou do XML zahrnuty vůbec. Vše, co je zobrazeno v datech je považováno za aktivní.

Zlevněné ceny (Last minute, First minute a jiné slevy)
Element <Cena Cena="xxx" CenaKatalog="xxx"... /> obsahuje v atributu Cena vždy aktuální cenu po uplatnění Last minute, First minute nebo jiných aktuálních slev. V atributu CenaKatalog je vždy původní, katalogová cena. CenaKatalog je v datech pouze v případě, že se liší od Cena.

Otevřené sezóny
Některé termíny mohou být uvedeny jako tzv. otevřené sezóny s cenami platnými v určitém období, bez uvedení konkréní délky trvání pobytu. Takové termíny nemají atribut Dni="xxx" ani Noci="xxx", ale mají navíc atribut DatumDo="yyyy-MM-dd" určující konec platnosti cenové sezóny.
Ceny v otevřené sezóně mohou být zadané buď s platností pro celý pobyt (typicky taxy), nebo s platností na určitý počet dní (typicky cena pojištění), nebo s platností na určitý počet nocí (typicky cena ubytování). Element <Cena ... /> proto u otevřených sezón může obsahovat atribut Dni="xxx" nebo atribut Noci="xxx" udávající platnost ceny (atributy Dni a Noci nemůžou být uvedeny současně).

Typ typu ceny
Element <TypCena ... /> obsahuje atribut Typ, který může nabývat těchto hodnot:
ZC - základní cena,
PP - povinný příplatek,
NP - nepovinný příplatek,
PS - povinná sleva,
NS - nepovinná sleva.
Pokud je konkrétní cena PS nebo NS záporná, tak je to opravdu sleva. Pokud je cena PS nebo NS kladná, tak by měla být zobrazena mezi příplatky podle příznaku povinnosti.